Rezači maski

Rezači maski2019-04-05T09:51:08+00:00

Važan element tradicije pohoda buša je stvaranje predmeta povezanih s bušama.
Tradicionalni obrti prisutni su u više oblika. Slično prethodne tradicije, neki od buša i danas
sebi režu vlastitu masku koju u živom obredu koristi. Ponekad se desi, da jedan bušo i više
maski reže sebi i zamjenjuje ih iz godine u godinu kako bi sačuvao svoj inkognito. Pojedinci
režu maske i za svoje bušo drugove. Nekoliko od njih su toliko talentirani specialisti, koji

svoje maske izlažu i na izložbama i na sajmovima. U nekim skupinama je nastala praksa, da
maske režu u stilu vođe grupe, ili vođa grupe pravi maske za većinu članova svoje bušo
grupe. Tako se neke skupine mogu prepoznati po karakterističnim znakama maski. Manje
spretni kupuju ili dobiju masku.
U Mohaču također mnogi ljudi se bave rezanjem maski kao obrtom rukotvorinom. Od 1970-e
godine postojala su tri glavna majstora ove majstorske djelatnosti. Matija Kalkan je kao
majstor narodne umjetnosti podučavao i druge u okviru svoje specijalnosti. Antal Englert
majstor rezanja maski je također bio njegov učenik. Danas mladi i od njega mogu učiti, npr.:
Krisztián Udvardi, Endre Rosta (majstori rezanja maski), György Prókai (majstor rezanja
maski). Također mnogima je predao svoje znanje i Đuro Kesić, bivši muzejski restaurator, i
Ivo Kunovszky, majstor rezanja maski, koji je umro prije nekoliko godina. Aktivni rezači su još:
mlađi Ivo Kunovszky János, József Élő (majstor rezanja maski), József Reiter, Zoltán Antal,
Alex Antal, Zoltán Gagyi (majstor rezanja maski), Miklós Hafner, Gábor Baráth, Mátyás
Kulutácz, Tibor Sas.
Unatoč činjenici da su maske vrlo raznolike i nose osobnost svojih stvaralaca, oni i dalje
stabilno zadržavaju svoj Mohački karakter, čime štite i naslijeđuju ovu tradiciju. Radovi se
međusobno prate, kvalificiraju, kritiziraju i priznaju.