Predstavljanje bušo grupa

Predstavljanje bušo grupa2019-04-05T09:49:12+00:00

Većina buša je član neke bušo grupe, ali svake godine postoje ljudi koji se spontano
pridružuju povorki, ili sami ili kao članovi male povremene grupacije. U posljednjih nekoliko
godina od 1400 do 1600 ljudi oblači se kao bušo povodom poklada. Bušo poklade čine od 40
do 60 samoorganizovane grupe. Ove grupe su zatvorenog tipa, zato što unutar grupe žele
oblikovati svoje specifične obrede.

Uključenost bušo grupa je višerazinska, jer uz buse postoje glazbenici, plesači ili rezači
maski, koji povremeno dolaze u obredni kontakt s drugim bušo grupama. Buše su podređene
unutarnjim pravilima bušo grupa, a skupine se definiraju kao "bušno društvo" u svrhu
zajedničkog cilja, to jest stvaranja i doživljavanja slavlja. Bušo grupe svake godine zajedno i
demokratski oblikuju svoje obrede, što je jedan tradicionalan, ali i dinamičan, promjenjiv,
reproduktivan i obogaćujući proces.
Bušo grupe se usuglašavaju s gradskim vođama, organizatorima preko svog delegiranog
vođu. Suglašavaju se oko događaja, koji se svake grupe tiče, usuglašavaju o planovima svake
skupine, pokušavaju se prilagoditi jedni drugima i očekivanjima turita, ali stalno kontroliraju
da ta očekivanja ne mogu utjecati na njihove tradicionalne običaje. Izdani događaji u
programskoj knjižici pokušavaju napraviti ravnotežu vlastitog unutarnjeg funkcioniranja i
autonomije "buso društva” i grupe. Suparništvo među bušo grupama konstantan je poticaj
za šareno i zahtjevno pojavljivenje na pokladnu manifestaciju.
Pojedine bušo grupe unutar lokalne zajednice imaju posebno tradicijske običaje, koji ostaju
potpuno nevidljivi vanjskom posmatraču. To su sastav grupa, mogućnost i metod grupnog
članstva, hijerarhija članova, njihova motivacija, njihovi običaji korištenja prostora,
uključujući dužinu i redoslijed pripremnog razdoblja, pokladne rute, obredne događaje,
dodatni materijalni pribori, atribute datog razdoblja. Također može postojati razlika u
funkcioniranju sustava odnosa izvan pokladnog razdoblja, ali ga karakterizira kontinuitet,
sastanci tijekom godine i učestalost pripreme za sljedeće poklade. Neke bušo grupe stvore
tako blisku vezu da pomognu jedni drugima u izgradnji, da zajedno kolju svinje, zajedno idu
na odmor. I drugi se također redovito sastaju, i tijekom zajedničkog razgovora i kuhanja
pripremaju se za sljedeće pokladne maifestacije.
Naziv bušo grupa može odražavati i njihovu karakterističnu osobinu, koja se razlikuje od
drugih, kao što su: „Topovski”, „Đavolov točak”, „Rogat”, „Brodari”, „Kozji rog”, „Štapom”.
Naziv može se uputiti na tipično djelovanje ili na tipičnu akciju: „Veliko Pucanje” (također
topovska grupa), „Prijelaz na Dunav”. Nazivi povezani su šokačkim identitetom ili vezanošću
su slijedeći: „Čitaonica Mohačkih Šokaca”, „Búso Club” (u njihovo ime "búso" je namjerno
napisana drugačije nego obično), „Poklade”, „Mladi Momci”, „Stari Momci”, „Danica
Zvezda”. Ime „Tjerači zime”, „Koji su Turke tukli” su povezani s legendom narodnog običaja
pohoda buša. Preko vođe bušo grupe nazvana je skupina „Marosa” i „Vidák”, ili zaigrano,
duhovito davanje imena je „Koji tuguju”, „Vinsko kolo”, „Buba Mara”, „Trkači”, itd.
U svakoj bušo grupi ima jedna vodeća osoba koju svaki član poštuje. Ta osoba može biti
među članovima najstarija, može biti vrlo vješt ili jedna jako kreativna osoba.